Strona główna → Kalendarz 2019/2020

Kalendarz 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH

 

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych

10-11 września 2019r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy.

14 października 2019r.

9 grudnia 2019r.

13 stycznia 2020r.

20 kwietnia 2020r.

8 czerwca 2020r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

26-27 listopada 2019r.

4-5 lutego 2020r.

12-13 maja 2020r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019r.

9-14 kwietnia 2020r.

6

Zebranie klasyfikacyjne RP za I okres

4 lutego 2020r.

7

Zebranie podsumowujące RP za I okres

5 lutego 2020r.

8

Ferie zimowe

10 - 23 lutego 2020r.

9

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

5 czerwca 2020r.

10

Zebranie klasyfikacyjne RP

22 czerwca 2020r.

11

Zebranie podsumowujące RP

25 czerwca 2020r.

12

Dni wolne od

zajęć dydaktycznych

2, 3 stycznia 2020r.

 

Egzamin ósmoklasisty

język polski –21kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

matematyka –22kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

język obcy nowożytny –23kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

 

4 maja 2020r.

 

12, 25 czerwca 2020r.

 

13

I okres

2 września 2019r. - 23 lutego 2020r.

14

II okres

24 lutego 2020r.- 26 czerwca 2020r.

15

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020r.

16

Ferie letnie

 

27 czerwca-31 sierpnia 2020r.