Strona główna → Karta rowerowa 2024

Karta rowerowa 2024

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznego przygotowania klasy czwartej do uzyskania pierwszego prawa jazdy, jakim jest karta rowerowa.

 Egzamin składał się z dwóch części. W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający  wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Test teoretyczny zawierał pytania  dotyczące znajomości znaków  drogowych, manewrów  na drodze, pierwszeństwa  przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym  i z drogą z pierwszeństwem oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętności  jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

     Uzyskana przez uczniów karta rowerowa  uprawnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Wszystkim, którzy zdali egzamin na kartę rowerową gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.