Strona główna → Nabór uczniów

Nabór uczniów

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

Ochrona danych osobowych-klauzula informacyjna

Załącznik - Oświadczenia

Oświadczenie rodziców w sprawie nauki religii 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
Komisja rekrutacyjna publikuje listę dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

pobierz

Rekrutacja do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram

Zgłoszenie do klasy pierwszej  dla dzieci z obwodu 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Oświadczenia

Oświadczenie rodziców w sprawie nauki religii

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu