Strona główna → Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła przed wojną mieściła się w domu bogatego gospodarza.

1947r. – Gospodarze wspólnym wysiłkiem przewożą obszerny barak z Siczek i stawiają go na placu szkolnym przy drodze obok Myśliszewic.

1950r. – Kierownictwo objęła Bogumiła Grabowska, wraz ze swym mężem Józefem Grabowskim prowadzili pięć klas szkoły podstawowej.

 1951r. – W tym roku została założona klasa szósta. Pracę w szkole rozpoczął nauczyciel pan Henryk Tatarski.

1952r. – Wyraźny rozwój poziomu nauczania i wychowania, postała pierwsza na teranie Myśliszewic klasa siódma. Do grona nauczycieli dołącza pani Zofia Tuzimek.

1953–56r.-  Z wielkim zaangażowaniem pan Władysław Zieliński stara się o poprawę warunków szkolnych.Powstaje budynek szkolny 5-cio izbowy z małym pokojem nauczycielskim.

1966r. – W całej Polsce zmieniają się programy nauczania w związku z reformą szkolną. Powstaje klasa ósma.

1969r.- Szkoła liczy ponad 240 uczniów, pracuje dziewięciu nauczycieli. Kierownictwo szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim i aktywem gromadzkim z panem Władysławem Zielińskim  na czele myślą po raz kolejny o rozbudowie szkoły.

1971r. – Oddano do użytku nowy budynek szkolny, sale lekcyjne są wyposażone dzięki wsparciu finansowym Wydziału Oświaty.

1978r. – Kolejna reforma oświaty wprowadza do szkoły nowy system Edukacji – szkoły 10 –letniej. 

1.09.1985r. – Zmiana dyrektora szkoły. Po 35 latach pracy w tej szkole dotychczasowa dyrektor Zofia Tuzimek przeszła na zasłużoną emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje pani Janina Pionka.

1.09.1988r. – Kolejna zmiana dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem zostaje pani Urszula Czechowicz.

Cały czas trwają starania o rozbudowę szkoły.

1.09.1990r. – Do grona nauczycieli dołączył ksiądz Ryszard Witek, teraz nauka religii odbywać się będzie w szkole.

1992r. – Starania Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły na czele z przewodniczącym panem Władysławem Zielińskim dobiegły końca. Po czterech latach starań, szkołę oddano do użytku.

16 października 1992 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły.

1995r. – W konkursie „Piosenki młodzieżowej i dziecięcej” pod kierunkiem pani Elżbiety Wójtowicz – uczniowie prezentują swoje umiejętności wokalne. Rodzą się szkolne talenty muzyczne. Nagrodę publiczności i pierwsze miejsce zajęła Monika Łyżwa.

1997r. – Szkoła angażuje się w życie teatralne, uczestniczy w przedstawieniach radomskiego teatru. Aktorzy odwiedzają naszą szkołę – są to Jan Bzdawka , Robert Łuchniak, Jacek Bołędź.

5.05.1998r. – Akademia z okazji 207 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pani od muzyki (E. Wójtowicz) zaangażowała do udziału niecodziennych wykonawców (nauczycieli), którzy recytują wiersze. Wspiera ich od strony muzycznej chór szkolny przy akompaniamencie ucznia Grzegorza Chodelskiego.

 1.09.1998r.- Ważny moment dla szkoły. Mamy wspaniałą salę gimnastyczną, pierwszą na terenie gminy Jedlnia – Letnisko. Będziemy mieli profesjonalne warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

8.12.1998r. – Gościliśmy w naszej szkole Rzecznika Praw Dziecka z Radomia oraz rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Spotkanie dotyczyło akcji „Małolat” i „Crime Stoppers”.

1.09.1999r. – Reforma Oświaty przynosi duże zmiany w szkolnictwie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jedlnia Letnisko powstaje u nas Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i powstałe Gimnazjum. Funkcję zastępcy dyrektora ZSO w Myśliszewicach dyrektor szkoły powierza pani Elżbiecie Wójtowicz.

1.09.2000r. – Szkoła otrzymuje Pracownię Komputerową (9 stanowisk komputerowych) z dostępem do Internetu w ramach programu „Pracownia internetowa w każdej gminie”.

1.09.2003r. – zmiana dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem zostaje pani Elżbieta Wójtowicz, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.

04.2006r. - W kwietniu nauczyciele naszej szkoły zakończyli II etap "Nauczyciela z klasą" /http://www.szkolazklasa.pl/ / do którego przystąpili we wrześniu. W drugim etapie pracowali oni metodą projektu. Wszystkie scenariusze naszych uczestników zostały pozytywnie zrecenzowane.

04.2006r. - Z dumą i radością informujemy, że program "Będę dziennikarzem" autorstwa pań: Anny Grabowskiej i Marzeny Krakowiak napisany w ramach akcji "Szkoła z klasą", organizowanej przez "Gazetę Wyborczą", portal gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej, otrzymał wyróżnienie w postaci małego grantu i tym samym został zakwalifikowany do realizacji.

01.2008r. - W bibliotece szkolnej działa Centrum Informacji Multimedialnej . Mamy 4 nowiutkie komputery z dostępem do Internetu. To już kolejne komputery w naszej szkole. Działają również dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu otrzymane w ramach „EFS”.

18.06.2008r. - Uroczystość nadania imienia Henryka Sienkiewicza naszej szkole i przekazanie sztandaru. Gośćmi honorowymi byli: wnuczka H. Sienkiewicza pani Jadwiga Sienkiewicz, prawnuczka pani Anna Dziewanowska, kustosz Muzeum w Woli Okrzejskiej pan Antoni Cybulski. Zaszczycili nas swoja obecnością wicewojewoda mazowiecki Pan Dariusz Piątek, senator Pan Wojciech Skurkiewicz, poseł Pan Dariusz Bąk oraz Wójt Gminy Jedlnia Letnisko Pan Dariusz Rzeczkowski, Pani Iwona Pronobis zastępca wójta oraz wielu zacnych gości i przyjaciół szkoły. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Edward Materski. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt: "Sienkiewicz w kadrze".

26.10.2009r. - Jubileusz  10 -lecia Zespołu Szkół rozpoczął się uroczystą mszą świętą
w parafialnym kościele, a następnie odsłonięto pamiątkową tablicę w budynku szkoły. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w obecności władz samorządowych,zaproszonych gości
i absolwentów.Wszyscy z uwagą wysłuchali programu artystycznego "Wspomnień czas", który uświetniony był piosenkami w wykonaniu absolwetów gimnazjum.

03.08.2010r. - W naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie dyrektorów szkół z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas którego zaprezentowano możliwość wykorzystania mobilnych komputerów. Prezentację przygotowała firma NTT. Kilkunastu nauczycieli wzięło udział w pokazowym teście. Z netbookami w rękach odpowiadali na pytania. "Multimedialny nauczyciel" widział, jakie postępy robi każdy z nich. Oprogramowanie pozwala na pracę z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej. Mobilne komputery tzw classmaty to przyszłość naszej edukacji czyli komputer dla każdego ucznia.

05.06.2012r. - Uczniowie szkoły podstawowej kl.IV-VI podsumowali podczas Festiwalu Nauki 2.0 działania jakie realizowali w ramach działań TIK. Zaprezentowano wykonane projekty edukacyjne, które pokazały, że bez technologi informacyjno- komunikacyjnej trudno jest sprostać oczekiwaniom XXI wieku.

06.2012r. - Szkoła Podstawowa zdobyły certyfikat Szkoły z klasą 2.0  w ogólnopolskiej akcji propagującej wykorzystanie technologi TIK.

05.12.2012r.  - Uczniowie gimnazjum przystąpili do programu ogólnopolskiego Szkoła z klasą 2.0 i w ramach tej akcji przeprowadzili debatę szkolną nad kodeksem 2.0. Pomysły gimnazjalistów były bardzo ciekawe, miedzy innymi otwarte drzwi pracowni komputerowej podczas długiej przerwy raz w miesiącu, wyciszone telefony komórkowe czy wykorzystanie TIK na wszystkich lekcjach. Mamy nadzieję na zdobycie certyfikatu Szkoły z klasą 2.0.

01.09.2013r. - objęcie stanowiska przez panią Anetę Maciejewską - Pawłowską mgr filologii angielskiej i ekonomii (kierunek finanse i bankowość), pracownika UTH w Radomiu, byłego pracownika PG nr 6 w Radomu. Podczas dwuletniej pracy na stanowisku dyrektora ZSO  
im. Henryka Sienkiewicza 
w Myśliszewicach szkoła i naucznyciele brali udzał w różnorodnych formach aktywnośći i współpracy międzyszkolnej oraz gminnej. 

01.09.2015r.objęcie stanowiska przez panią Annę Kwiatkowską. Nowym zastępcą dyrektora szkoły został pan Adam Tomala.

W czasie swojego urzędowania pani Anna Kwiatkowska przyczyniła się do znacznego rozwoju szkoły. Dzięki jej dążeniom utworzono nową świetlicę, stołówkę i pokój nauczycielski, rozbudowano przedszkole, wzbogacono wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i nowe meble. Szkoła zyskała także boisko wielofunkcyjne oraz siłownię.

01.09.2021r. - pani Marzena Krakowiak została pełniącą obowiązki dyrektora szkoły, funkcję wicedyrektora objęła pani Renata Nowakowska - Bębenek.

01.09.2022r. - objęcie stanowiska dyrektora szkoły PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach przez panią Marzenę Krakowiak. Zastępcą została pani Renata Nowakowska - Bębenek.

Jubileusz 75-lecia szkoły