Strona główna → Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2019/2020

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły 


mgr Anna Kwiatkowska

 

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Adam Tomala

 

 

Świetlica

mgr Ewelina Rudecka
mgr Izabela Stępniewska
mgr Małorzata Chodniewicz
mgr Beata Kowalczyk
mgr Monika Czyźyk
Katarzyna Mąkosa

Biblioteka
mgr Anna Grabowska

Pedagog szkolny
mgr  Marzena Krakowiak

Logopeda
mgr  Aneta Tomczyk,  mgr Justyna Kozłowska

Psycholog
mgr Katarzyna Zając

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

mgr Anna Kwiatkowska - język angielski

mgr Adam Tomala - matematyka

mgr Katarzyna Adamczyk  -  język niemiecki, świetlica

 mgr Małorzata Chodniewicz -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, świetlica

mgr  Monika Czyżyk - matematyka, fizyka

mgr Beata Prządka - język polski

mgr Bożena Odziemkowska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Greta Gutkowska- religia , wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edb

mgr Edyta Góźdź - Chyc - chemia, przyroda, j. angielski, biologia

mgr Dorota  Kołsut- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,   zajęcia rewalidacyjne

mgr Jacek Kowalski - j. niemiecki

mgr Justyna Kozłowska - j.polski,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

mgr Marzena Krakowiak - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr Bernadeta Krupa - j.niemiecki

mgr Agnieszka Krzos -  biologia, j. angielski

mgr Dzik Aldona - muzyka

mgr Mazur Maria - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Mazurkiewicz Beata - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna                          

mgr Moskwa Sylwia - matematyka

mgr Nowakowska Anna - edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowakowska- Bębenek Renata - język angielski

mgr Panek Agnieszka - język polski

mgr  Pytel Magdalena - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

mgr Rozińska Jolanta - geografia, technika, informatyka

mgr Sobania Daniel - historia

mgr Sosnowska Agata - plastyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Izabela Stępniewska - informatyka, fizyka, świetlica

mgr Warchoł Ewa - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, plastyka

mgr Agata Zimnicka  - wychowanie fizyczne, plastyka

ks. mgr Przemysław Żmuda - religia

 Inspektor ds. ochrony danych osobowych(IOD) -  mgr Ewa Kujawiak