Strona główna → Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2023/2024

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2023/2024

Dyrektor szkoły 


mgr Marzena Krakowiak

 

Wicedyrektor

mgr Renata Nowakowska-Bębenek

 

 

Świetlica

mgr Katarzyna Adamczyk

mgr Milena Ćwiklak

mgr Beata Krawczyk

mgr Katarzyna Mąkosa

mgr Agata Sosnowska

mgr Ewa Spasińska

mgr Agnieszka Wieczorek

mgr Agata Zimnicka


Biblioteka
mgr Anna Grabowska

Pedagog szkolny/Pedagog specjalny
mgr Katarzyna Marzec

Logopeda 
mgr Ewa Kanecka
mgr Justyna Kozłowska

Psycholog
mgr Katarzyna  Tomaka-Zając

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

mgr Marzena Krakowiak - doradztwo zawodowe

mgr Renata Nowakowska- Bębenek  - język angielski

mgr Katarzyna Adamczyk - j. niemiecki

mgr Marian Błasiak - informatyka

mgr Monika Czyżyk - matematyka, fizyka

mgr  Milena Ćwiklak - edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Dec - edukacja wczesnoszkolna

mgr Aldona Dzik - muzyka

mgr Barbara Fijołek - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Greta Gutkowska- religia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edb

mgr Edyta Góźdź - Chyc - chemia, przyroda, j. angielski, biologia

mgr Dorota  Kołsut - edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Kowalska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Kozłowska - j.polski

mgr Beata Krawczyk - edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Krzos -  biologia, j. angielski

mgr Joanna Maliborska -nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, j. angielski

mgr Maria Mazur - edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Mazurkiewicz - wychowanie fizyczne   

mgr Katarzyna Mąkosa - edukacja przedszkolna          

mgr Sylwia Moskwa - matematyka

mgr Anna Nowakowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Panek - język polski

mgr Magdalena Pytel - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

mgr Beata Prząka - język polski, religia

mgr Jolanta Rozińska - geografia, technika, informatyka

ks. mgr Łukasz Siek - religia

mgr Daniel Sobania - historia

mgr Agata Sosnowska - edukacja przedszkolna, plastyka

mgr Ewa Spasińska - język angielski

mgr Agnieszka Wieczorek - edukacja wczesnoszkolna

mgr Malwina Wolak - język angielski

mgr Martyna Wosztyl - edukacja przedszkolna

mgr Agata Zimnicka - wychowanie fizyczne, plastyka 

 Inspekror BHP - mgr Karolina Warmiak

 Inspektor ds. ochrony danych osobowych(IOD) -  mgr Ewa Kujawiak