Strona główna → Rada rodziców

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2019/2020

Przewodnicząca:
Monika Podsiadła

Zastępca przewodniczącego:
  Irmina Małek-Przepiorka 

 Sekretarz:
Justyna Mąkosa

Skarbnik: 
Lidia Czarnecka

Komisja rewizyjna:

  1. Aneta Dobrasiewicz
  2. Katarzyna Pierzchalska
  3. Karolina Mąkosa


RADA RODZICÓW 

informuje, że dobrowolna składka na Radę Rodziców
na rok szkolny 2019/2020

wynosi 30 zł.

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły, organizację imprez szkolnych oraz nagrody
w konkursach szkolnych i za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego.

Wpłaty należy kierować na konto Rady Rodziców
z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy

Bank Spółdzielczy w Pionkach

oddział w Jedlni Letnisko

Numer rachunku bankowego: 27 9141 0005 0119 4334 2000 0020

Dziękujemy za wpłaty!