Strona główna → Rada rodziców

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2023/2024

Przewodnicząca:
Monika Podsiadła

Zastępca przewodniczącego:
  Ewelina Misiewicz

 Sekretarz:
Milena Ćwiklak

Skarbnik: 
Karolina Wargacka

Komisja rewizyjna:

  • Anna Warchoł
  • Karolina Mąkosa
  • Daniel Wójcik


 Rada Rodziców

  informuje, że dobrowolna składka na Radę Rodziców
na rok szkolny 2023/2024
wynosi:

przy 1 dziecku -40 zł,
przy 2 po 30 zł  za osobę,

3 i więcej dzieci 25 zł za osobę.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły, organizację imprez szkolnych oraz nagrody
w konkursach szkolnych oraz wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego.

Wpłaty należy kierować na konto Rady Rodziców
z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy

Bank Spółdzielczy w Pionkach

oddział w Jedlni Letnisko

Numer rachunku bankowego: 27 9141 0005 0119 4334 2000 0020

Dziękujemy za wpłaty!