Strona główna → Uroczyste rozpoczęcie roku 2016/2107.

Uroczyste rozpoczęcie roku 2016/2107.

Pierwszego września 2016 roku o godzinie 8.30  uczniowie usłyszeli pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek na lekcję….

Inauguracją nowego roku szkolnego była Msza św., którą odprawił proboszcz parafii
w Groszowicach ks. Wojciech Waniek.
Uroczyste powitanie nowgo roku szkolnego i jednocześnie pożegnanie wakacji dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  odbyło się w budynku ZSO w Myśliszewicach. Wszystkich,
a w szczególności najmłodszych uczniów oddziałów przedszkolnych przywitała pani dyrektor Anna Kwiatkowska.
Nastąpiło przedstawienie wychowawców poszczególnych klas, a potem...  każdy uczeń
w towarzystwie swojego wychowawcy udał się do sal lekcyjnych, aby tam zapoznać się z nowym planem lekcji.

Wszyscy z radością i entuzjazmem przywitaliśmy i rozpoczęliśmy pracę w nowym roku szkolnym 2016/2017.

I. Stępniewska