Strona głównaOddziały przedszkolne → Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

Realizacja przedszkolnego programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”.

Dzięki realizacji różnorodnych programów edukacyjnych wśród dzieci, propagowane są prawidłowe postawy prozdrowotne. Jednym z takich programów jest „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Głównym celem jest ukształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

W ramach programu, dzieci 5 i 6-letnie uczestniczyły w cyklu zajęć dydaktycznych, podczas których obserwowały źródła dymu, poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ich rodzajów i przyczyn wydobywania się. Zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. Dowiedziały się także, jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak sobie radzić, gdy inni palą papierosy.

Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy i aktywności inspirowały dzieci do rozmów i twórczych działań, których efektem były plakaty i prace plastyczne.