Strona główna → Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości


Nasza szkoła bierze udział w inicjatywie edukacyjnej realizowanej
przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jej jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do  programu Laboratorium Przyszłości 
i otrzymała środki na realizację tego projektu. Pozyskane  środki pozwoliły na zakup nowoczesnego  sprzętu, który umożliwił uczniom rozwijać zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form rozwijania umiejętności.                                                                                                            

Sprzęt zakupiony w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” w naszej szkole wykorzystywany był w roku szkolnym 2022/2023 ,2003/2024 zarówno na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach wyrównawczych,   jak i dodatkowych  kształtujących kreatywność i rozwijających uzdolnienia.

 Od  początku  września  2022  roku  w  naszej  szkole  realizowane były zajęcia  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.                                                                                          

Laboratoria Przyszłości  to  pomoce, które uczą dyscypliny, dokładności  i jednocześnie  sprawiają  mnóstwo  zabawy. Wykorzystujemy    klocki    LEGO® Education SPIKE™  oraz  aplikację LEGO® Education SPIKE™. Praca  z  klockami  edukacyjnymi pobudza kreatywność, logiczne myślenie i wywołuje mnóstwo pozytywnych emocji.                                
Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności, tworząc  za pomocą drukarki 3D różnego rodzaju kształty. Sprzęt  nabyty  został przez szkołę ramach programu „Laboratorium Przyszłości”.

Relację z wykorzystania sprzętu umieszczamy na naszym szkolnym facebooku https://www.facebook.com/pspmysliszewice/

O programie

https://www.gov.pl/web/laboratoria

#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.