Strona głównaŚwietlica → Działaj z imPETem!

Działaj z imPETem!

Nasza świetlica bierze udział w programie „Działaj z imPETem”!

Jest to projekt, który ma na celu edukację społeczeństwa od najmłodszych lat w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. Mamy nadzieję, że edukując uczniów, jesteśmy w stanie zaszczepić eko postawy i tworzyć prawidłowe nawyki już od najmłodszych lat.

Bez edukacji nie ma segregacji.

Bez segregacji nie ma recyklingu.

Bez recyklingu nie ma pięknej planety.