Strona głównaKonkursy → FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ ’MUSIC IS EVERYWHERE’

FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ ’MUSIC IS EVERYWHERE’

REGULAMIN

 FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
’MUSIC IS EVERYWHERE’

  I . Cele Festiwalu 

1.    Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

2.    Propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiew.

3.    Wymiana doświadczeń wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

4.    Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 II. Warunki uczestnictwa: 

1.    Oferta Festiwalu skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2.    Wykonawcy występują w następujących kategoriach:

·  uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej – soliści i duety,

·  uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej - soliści i duety,

·  uczniowie klas I - III Gimnazjum - soliści i duety.

3.    Każda klasa może wystawić do 2 uczestników śpiewających w wybranym języku obcym. Czas trwania piosenki max. do 5 minut.

4.    W przypadku większej ilości chętnych zostaną przeprowadzone eliminacje na tydzień przed występem konkursowym (09 XI 2015 r.).

5.    Wykonawcy wykonują utwór z kategorii muzyki świątecznej (bożonarodzeniowej).

Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych jest nagranie instrumentalne na płycie CD (max. prędkość nagrania 8x). Niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu oraz chórków. Uwaga! Płyty należy dokładnie opisać (wykonawca, tytuł piosenki i klasa). Na płycie może znajdować się tylko jedno nagranie uczestnika 
i podkład do jego utworu.

·  Nieprzekraczalny termin zgłoszeń wraz z nagraniami to 4 XII 2015 r. do Pani Renaty Nowakowskiej-Bębenek lub Pani Katarzyny Adamczyk.

Pełne listy zakwalifikowanych wykonawców zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz wywieszone w holu szkoły na tablicy Samorządu Uczniowskiego 
(I piętro). 
 

·  Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 XII 2015 r. od godz. 12.30 w sali nr 14.  

III. Ocena i nagrody: 

1.    Komisja artystyczno-językowa zostanie powołana przez organizatorów Festiwalu.

2.    Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę: 

·  umiejętności wokalne,

·  dobór repertuaru zgodny z regulaminem i stronę muzyczną (opracowanie oraz stopień trudności wykonywanego utworu),

·  poprawność językową,

·  ogólne wrażenie artystyczne.

3.    Jury może przyznać nagrodę Grand Prix, miejsca od I - III (w każdej kategorii oddzielnie) oraz wyróżnienia, w tym wyróżnienia językowe.

4.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody oraz do zmian 
w regulaminie.

5.    Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym Koncercie Laureatów 
22 XII 2015 r.. Listy zaproszonych zostaną zamieszczone w Internecie oraz wywieszone w holu szkoły na tablicy Samorządu Uczniowskiego (I piętro).  

·  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu przesłuchań konkursowych. Informacja taka zostanie podana na stronie internetowej najpóźniej na dwa dni przed przesłuchaniami konkursowymi.