Strona głównaKonkursy → Konkurs na logo szkoły

Konkurs na logo szkoły

KONKURS

NA LOGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych szkoły www.mysliszewice.edu.pl

Konkurs trwa od dnia 12 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r.

W konkursie mogą brać udział uczniowie, rodzice oraz pracownicy naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy otrzymają 50 dodatnich punktów do oceny z zachowania oraz ocenę celującą z informatyki (ocenę cząstkową). /dotyczy uczniów/

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

Prace należy składać, na płycie CD/DVD do dnia 25 stycznia 2016 r. w sekretariacie szkoły, bądź do nauczycieli uczących informatyki.

 

Regulamin konkursu - pobierz