Strona głównaŚwietlica → Konkurs Plastyczny Ekoludek

Konkurs Plastyczny Ekoludek

Zapraszamy do udziału

w Świetlicowym Konkursie Plastycznym Ekoludek

 

REGULAMIN

I Cele konkursu:

- propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska,

- edukacja i kształcenie wyobraźni,

- zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania odpadów,

- wzrost wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu,

- doskonała zabawa rozwijająca inwencje twórcze i zdolności manualne dzieci.

II Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów szkoły podstawowej (klasy 0-III).

III Zasady konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy przez zgłoszonego ucznia.

2. „Ekoludek” powinien być pracą autorską, kreatywną, formą przestrzenną, bądź płaską.

3. Pracę należy dostarczyć do Świetlicy szkolnej do dnia 30.04.2018r.

4. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem ucznia oraz podać klasę, do której uczęszcza uczeń.

IV Warunki techniczne

1. Praca musi być wykonana z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.

2.Prace nie mogą przekraczać 50 cm wysokości.

3.Technika wykonania pracy jest dowolna.

V Rozstrzygnięcie konkursu

1. „Ekoludka” oceniać będzie komisja. Pod uwagę brane są następujące kryteria: kreatywność, samodzielność, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów
i surowc
ów wtórnych.

2.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 09.05.2018 (śr).

3.Dla laureatów przewidziano nagrody- upominki, dyplomy i uwagi pozytywne.

4.Prace konkursowe można będzie obejrzeć w świetlicy szkolnej podczas wystawy.

 

 

                                                                                              Nauczyciele świetlicy