Strona głównaKonkursy → Konkurs rysunkowy "Drzewa Naszych Lasów" i konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu"

Konkurs rysunkowy "Drzewa Naszych Lasów" i konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu"

W związku z udziałem naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji „Dni Przyjaciół Lasu 2015” ogłaszamy konkursy:

Konkurs rysunkowy "Drzewa Naszych Lasów"

Skierowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. Prace konkursowe na temat „Drzewa Naszych Lasów” należy wykonać w formie plakatu („gazetki”). Praca powinna przedstawiać wybrany gatunek drzewa występującego na terenie Polski oraz przynajmniej jeden jego charakterystyczny szczegół (taki jak: owoce, liście, szyszki, nasiona). Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należy wykonać w FORMACIE A4.

Konkurs przebiega dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, Nauczyciel - Koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres:

Biuro Konkursowe TPL Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/12
02-776 Warszawa z dopiskiem „Bajkowy Las”

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową. Prace należy składać do pani Ewy Warchoł do 2 marca 2015

Konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu"

Skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów.

Na konkurs można zgłaszać prace o tematach:
a) „Kto jest przyjacielem lasu” - uczniowie klas IV - VI Szkół Podstawowych prezentują kto - w ich ocenie - jest przyjacielem lasu i dlaczego.
b) „Lasy w mojej okolicy” - uczniowie Szkół Gimnazjalnych prezentują najciekawsze oraz najbardziej wartościowe - w ich ocenie - tereny leśne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania uczestnika.

Pracę należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej - maksymalnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB.

Konkurs przebiega w dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel - koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyła na adres e-mail: konkurs@przyjacielelasu.org.pl. Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.

Prace należy składać do pani Izabeli Stępniewskiej, Jolanty Rozińskiej do 2 marca 2015