Strona głównaKonkursy → MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2018r.

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 2018r.

W dniu 24 października 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” skierowany do klas I, II, III i IV. Celami konkursu było:

- popularyzowanie książek i czytelnictwa;

- propagowanie kultury czytelniczej;

- nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego;

- wdrażanie do staranności przekazu językowego;

- wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs adresowany był do uczniów wyłonionych w poszczególnych klasach I-II i III-IV. Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu, intonację i płynność. Jurorzy przyznali tytuły: Mistrzów
i Wicemistrzów Pięknego Czytania.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne dyplomy
i uwagi pozytywne, zwycięzcy zaś nagrody książkowe. Mistrzami zostały Zofia Kwiatek w kategorii klas I-II i Patrycja Szymańska w kategorii klas III-IV, a Wicemistrzami Nikola Skoczek w kategorii klas młodszych i Julia Sobczyk w kategorii klas starszych. Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY!!!

 

                                                                                      Justyna Kozłowska