Strona głównaŚwietlica → Nauka z klasą

Nauka z klasą

 

Zadaniem konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej pt. „Jestem Ekobohaterem”. Temat pracy miał na celu zachęcanie uczniów do refleksji nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Powstało wiele wspaniałych prac oddających charakter głównego hasła. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem. Do dalszego etapu komisja wytypowała prace, które spełniały kryteria wskazane przez organizatora. Podkreślę, że  plakaty były wykonane z dużym zaangażowaniem  i nakłaniały do refleksji nad stanem naszej planety. Wszystkie prace zostały docenione i powstała z nich wystawa, którą mogli  podziwiać  pozostali uczniowie a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. 

Ewelina Zielińska