Strona głównaŚwietlica → Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach serdecznie zaprasza do udziału w świetlicowym jesiennym konkursie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach serdecznie zaprasza do udziału w świetlicowym jesiennym konkursie.

CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
1.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
2.Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią.
3.Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
4.Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci  przedszkolnych  i  uczniów  klas I-III.
2.Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę plastyczną.
3.Do  konkursu  dopuszcza  się  wszelkie  formy  plastyczne max A3 (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wycinanka, forma przestrzenna).
4.Do  wykonania  pracy  konkursowej  dopuszcza  się  materiał  roślinny  w postaci suchych kwiatów, liści, gałęzi, owoców dębu, kasztanowca, jarzębiny, szyszek, mchu oraz odpowiednio   dobranych   do   kompozycji: naczyń,  gąbki  florystycznej,  styropiany,  wianków    z  wikliny,  sznureczków, wstążeczek, drucików, itp.


PRACE NALEŻY oddać do nauczycieli świetlicy z dopiskiem „Pani Jesień” w terminie do 22.11.2019 r.


PRZEBIEG KONKURSU  I OCENA PRAC
1.Konkurs rozpoczyna się 18.10.2019 r. i trwa do dnia 22.11.2019 r.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Przedszkole
Klasy I –III
4.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w terminie 29.11.2019 r.
5.KRYTERIA OCENY:
zgodność pracy z tematem
estetyka wykonanych prac
oryginalność, pomysłowość,
samodzielność w wykonaniu pracy,
walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.