Strona głównaNasze sukcesy → Razem działamy czysto oddychamy.

Razem działamy czysto oddychamy.

„Razem działamy, czysto oddychamy” 

Nasza szkoła w Tym konkursie
zajęła III miejsce.

https://czystooddychamy.pl

Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów to jedno z priorytetowych działań, planowanych corocznie w programie wychowawczo – profilaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach. W związku z tym wszyscy uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem włączyli się w realizacje zadań konkursu „Razem działamy, czysto oddychamy” w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, zainicjowanej przez Otrivin Oddychaj Czysto.

W ramach działań konkursowych zrealizowaliśmy następujące zadania.

Stworzyliśmy zespoły zadaniowe i zaangażowaliśmy do działań całe klasy, młodzież z wolontariatu, dzieci ze świetlicy, z oddziałów przedszkolnych i z samorządu. Zaprosiliśmy też do współpracy rodziców i władze lokalne. 

Przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze w klasach 4-8 i zajęcia w klasach 0-3 z wykorzystaniem materiałów opublikowanych na stronie organizatora konkursu.

Realizując hasło Ruch to zdrowie i Zdrowy oddech zorganizowaliśmy w szkole Tydzień Sportu. W ramach tego działania każda klasa uczestniczyła w różnych formach aktywności. Odbyły się między klasowe rozgrywki sportowe z torami przeszkód, aerobik, turniej piłki siatkowej, piłki nożnej i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

Samorząd Uczniowski podjął się rozpropagowania i koordynowania akcji Parking pełen rowerów – pod hasłem „Do szkoły rowerem przyjeżdżamy, o zdrowe powietrze dbamy”. Wyeksponowany na   korytarzu szkolnym plakat zachęcał uczniów do pokonywania drogi do szkoły alternatywnymi   środkami transportu jakimi są rowery i hulajnogi. Odzew był imponujący.

Pusta klasa to działanie, które przyniosło wiele frajdy najmłodszym. Odbyło się szereg wycieczek i spacerów po okolicy pod hasłem - „Szukamy czystego powietrza”, podczas, których nasi najmłodsi uczniowie wypatrywali oznak czystego powietrza. Szukaliśmy porostów i klasyfikowaliśmy je w skali porostowej będącej wyznacznikiem jakości powietrza. Podczas wycieczek dzieci bacznie obserwowały kominy domów i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu.  

W październiku wznowiliśmy akcję zazieleniania terenu wokół placówki nasadzając przy froncie szkoły jesienne wrzosy w gazonach. Akcja ta nie jest dla naszej społeczności czymś nowym. Wieloletnią tradycją jest bowiem, coroczne nasadzanie drzewek i krzewów przez rodziców klas pierwszych, którzy na pamiątkę ślubowania pierwszoklasistów darują szkole sadzonki roślin. Kolejne młode klony posadzimy wkrótce - 21 października tuż po pasowaniu. 

Uczniowie klas 6 – 8 wykonali plakaty „Pokonaj smog!”, wizualizujące w wymowny sposób skalę problemu. Wolontariusze rozwiesili je wokół szkoły i na terenie wsi, co na pewno skłoni wiele osób do refleksji.

Uczniowie klas 1-8 uczestniczyli w dwóch konkursach plastycznych. Pierwszy to konkurs - ciekawe hasło ekologiczne, oraz drugi konkurs - rysunek wykonany techniką dowolną na temat: „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy”. 

Wpłynęło bardzo dużo wspaniałych i pomysłowych prac, które zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.  

Dzieci tworzyły też gazetki informacyjne, które w przystępny sposób przedstawiały treści dotyczące problemu zanieczyszczonego powietrza, a także jak o nie należy dbać.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla klas 0 -3 - Eksperymenty z powietrzem, prowadzone przez nauczyciela chemii.  

Klasy 4 i 5 uczestniczyły w spotkaniu z osobą odpowiedzialną za ochronę powietrza w gminie. Uczniowie dowiedzieli się jakie działania podejmują władze i co robią w kierunku zapewnienia komfortu życia mieszkańców. Dzieci miały możliwość zadawania pytań i uzyskały cenne informacje jak postępować, aby nie zanieczyszczać powietrza. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne dla rodziców.  

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem brały udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych i innych zaproponowanych działaniach. Swoimi spostrzeżeniami, a także zdobytą wiedzą dzieliły się z rodzicami. Dzięki aktywnemu udziałowi w konkursie dzieci poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ekologii oraz zapoznały się z metodami ochrony powietrza a także sposobami ekologicznego ogrzewania domu czy mieszkania.