Strona głównaProjekty → Równe szanse dla wszystkich.

Równe szanse dla wszystkich.

Projekt pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich” jest realizowany w ramach Działania 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałania 10.1 "Edukacja ogólna i przedszkolna ( w tym w szkołach zawodowych)", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. Makuszyńskiego w Natolinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach w okresie wrzesień 2016 – czerwiec 2018. W ramach projektu realizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe. Uczniowie otrzymują wsparcie również w postaci  serii warsztatów edukacyjnych zorganizowanych we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz biorą udział w cyklu zajęć przygotowywanych przez Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium w Warszawie.

W ramach projektu zakupione zostały także pomoce dydaktyczne do biologii, przyrody, języka angielskiego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych i matematyki. Szkoły doposażone będą również w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w obu szkołach. Nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych z zakresu terapii i neurologopedii.

 

 Całkowita wartość projektu to 815363,72zł