Strona głównaNasze sukcesy → Sukces gimnazjalistów w Myśliszewicach.

Sukces gimnazjalistów w Myśliszewicach.

W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjaliści i kadra nauczycielska Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach osiągnęli rewelacyjne wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego. 

Wykres przedstawiający wyniki gimnazjów w gminie Jedlnia Letnisko.

Czerwone słupki na wykresie ilustrują sukces tegorocznych absolwentów na tle innych gimnazjów
z terenu gminy Jedlnia Letnisko i całego powiatu radomskiego. Osiągnęliśmy najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w roku 2015 w gminie. 
Nasze osiągnięcia edukacyjne są imponujące.

O najlepszej średniej procentowej  z przedmiotów w zakresie podstawowym tak pisał tygodnik
"Nasz region":

Jesteśmy dumni ze swoich absolwentów, których sukces prezentujemy. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą odnosili sukcesy w wybranych przez siebie radomskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Życzymy dalszych sukcesów 
absolwentom, uczniom oraz nauczycielom ZSO w Myśliszewicach.

I. Stępniewska
S. Moskwa