Strona głównaAkcje szkolne. → Szkolny Dzień Matematyki.

Szkolny Dzień Matematyki.

14 marca, po raz trzeci w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Dzień Matematyki.   

Uroczystość rozpoczęła się rozstrzygnięciem konkursu na plakat o tematyce matematycznej. Zwycięzcami zostali: J. Brzeźnicki – I miejsce, J. Karcz, K. Wosztyl – II, J. Pietrzyk, K. Wosztyl – III miejsce. Następnie przeszliśmy do zasadniczej części programu, czyli klasowych rozgrywek matematycznych. Reprezentanci klas IV – VIII SP rywalizowali ze sobą, pokonując kolejne zadania konkursowe Wszyscy uczestnicy pracowali bardzo efektywnie, z dużym zaangażowaniem zdobywali kolejne punkty, a publiczność spontanicznie ich dopingowała.
W przerwach między poszczególnymi etapami rozgrywek publiczność poprzez zabawę utrwalała podstawowe zagadnienia matematyczne zdobywając przy tym nagrody niespodzianki i słodycze. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Dyrektor A. Tomala, przedstawiciel Rady Rodziców A. Siczek, J. Rozińska.  Ostatecznie rozgrywki wygrała grupa klasy VIII w składzie:
J. Maciejewska, N. Warchoł, N. Kominek, W. Węglarz.

Jednym z punktów naszej uroczystości była prezentacja projektu realizowanego w naszej szkole pt. „Tradycyjny sad”, przygotowanego przez uczniów kl VI pod kierunkiem E. Góźdź-Chyc. Projekt ten zakłada realizację wielu zadań, których konsekwencją będzie zasadzenie na terenie naszej szkoły grusz. W związku z powyższym owoce te były elementem widocznym na plakatach i w zadaniach matematycznych a także w ich degustacji.

Kulminacyjnym punktem naszego spotkania był konkurs na zapamiętanie jak największej liczby cyfr rozwinięcia liczby π. Wśród wielu uczestników tej konkurencji najlepszy okazał się Kacper Ciemięga (kl VIII), W. Głogowska (kl Va), N. Stachowicz.

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i cenni nagrodami, ufundowanymi przez Radę Rodziców, za co bardzo dziękujemy.

Szkolny Dzień Matematyki zakończył się poczęstunkiem smacznymi gruszkami i cukierkami.  Udowodniliśmy wszystkim, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, suche liczby
i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda. Mamy nadzieję,
że Szkolny Dzień Matematyki na stale zostanie w tradycji naszej szkoły.

 

                                                                       S. Moskwa, M. Czyżyk, A. Tomala