Żonkil

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami i nauczycielem historii wzięli udział w ogólnopolskiej akcji społeczno - edukacyjnej ŻONKIL - 19 kwietnia 1943. Zadaniem uczniów było przygotowanie żółtego żonkila i zrobienie sobie z nim zdjęcia, upamiętniając tym samym 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość - niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych. Patronat nad akcją piastowali: Kuratorium Oświaty oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.